RODO

Szanowni Państwo dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją, zachęcamy do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO)

Kim jesteśmy, w jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa  danych osobowych (czyli podmiotem określającym cele i sposoby przetwarzania) będzie Fundacja „Anioły Edukacji” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kossaka 1, 60 – 759 Poznań, KRS: 0000680002. Państwa dane osobowe zbierane są w celu rejestracji Państwa na konferencję  “Podróż do Przyszłości. Stacja Kariera”, która odbędzie się w dniu: 28 listopada 2019r. Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. b (czyli działań zmierzających do udziału w konferencji), Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych kontaktowych w celu otrzymywania w przyszłości powiadomień o podobnych wydarzeniach, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli dokumentowania wydarzenia na potrzeby sprawozdawczości z działania fundacji, własnego marketingu (informujemy, iż będziemy wykonywać zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji i mediach społecznościowych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Rejestrując się za pośrednictwem portalu www.evena.p dostęp do Państwa danych będzie mieć spółka: EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w (00-640) w  Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, uprawnieni wolontariusze Fundacji “Anioły Edukacji”, podmioty zapewniające nam obsługę techniczną na mocy umowy powierzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

Jak długo przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, pełniona funkcja;  będą przetwarzane przez nas do 18 miesięcy po zakończeniu konferencji, zaś w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych kontaktowych w celu otrzymywania informacji na temat przyszłych wydarzeń do chwili wycofania tej zgody. Administrator informuje, iż w trakcie eventu będzie wykonywać zdjęcia, które mogą uchwycić Państwa wizerunek (w tym zakresie przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie do chwili zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO). Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zapisania się na konferencję, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia w niej udziału.

Jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Zgodnie z RODO przysługuję Państwu następujące prawa:

  • Dostępu do danych i otrzymania ich kopii, na podstawie 15 RODO
  • Sprostowania danych osobowych (ich poprawiania, aktualizowania, itp.), na podstawie 16 RODO
  • Usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym) na podstawie 17 RODO
  • Ograniczonego przetwarzania, na podstawie 18 RODO
  • Przenoszenia danych, na podstawie 19 RODO
  • Sprzeciwu, zgodnie z 21 RODO (gdy przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes, opisany powyżej)
  • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, którego nie stasujemy, na podstawie 22 RODO
  • Wycofania zgody w każdym momencie na podstawie 7 ust. 3 RODO z zastrzeżeniem, iż wycofanie Państwa zgody nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na jej podstawie, przed jej wycofaniem
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-183) Warszawie przy ulicy Stawki 2 (w każdym momencie), jeżeli uznają Państwo, iż sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO, na podstawie 77 RODO

Jak można zrealizować swoje żądania?

W celu realizacji Państwa praw należy się skontaktować pisemnie na adres Administratora fundacja@aniolyedukacji.org.pl.