FAQ

Dlaczego taka konferencja?

Doradztwo zawodowe i edukacyjne jest jednym z podstawowych obszarów działania Fundacji “Anioły Edukacji”. W naszej codziennej działalności spotykamy się z uczniami, studentami, osobami poszukującymi pracy, doradcami zawodowymi oraz przedsiębiorcami. Każda z grup zmaga się ze swoimi wyzwaniami, jako uczestnicy rynku edukacji i rynku pracy. Wychodzimy na przeciw tym potrzebom –  od 2 lat organizujemy indywidualne doradztwo zawodowe, prowadzimy warsztaty dla studentów, szkolimy nauczycieli – doradców zawodowych, ułatwiamy kontakt szkoła-biznes organizując “Doradztwo dla doradcy. Wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”.  Uważamy, że nadal jest zbyt mała świadomość wzajemnych potrzeb, oczekiwań i ofert, a przede wszystkim ogrom niewykorzystanych szans.

Organizując konferencję chcemy:

  • umożliwiać dzielenie się dobrymi praktykami
  • pomagać budować relacje biznes-edukacja-student
  • pokazywać narzędzia oceny potencjału i planowania kariery
  • ułatwiać młodzieży podejmowanie ważnych życiowych decyzji
  • aby każdy uczył się właściwych rzeczy (tego co wymaga współczesny rynek pracy) we właściwy sposób.

Przygotowaliśmy PROGRAM, który jest odpowiedzią na te wymagania.

Kto weźmie udział w konferencji?

Szacujemy miejsca dla 80-100 osób. Zapraszamy trzy grupy uczestników.

I grupa: doradcy zawodowi, nauczyciele doradztwa, dyrektorzy szkół, doradcy z biur karier, instytucji rynku pracy.

II grupa: pracodawcy, komercyjne agencje zatrudnienia, dostawcy usług i narzędzi wspierających planowanie kariery.

III. grupa: studenci, absolwenci, osoby pracujące lub prowadzące własny biznes.

Ile kosztuje udział w konferencji?

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników.

Zapraszamy firmy i organizacje do wsparcia przygotowań oraz aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Jak wesprzeć wydarzenie? Jakiej pomocy potrzebujemy?

Konferencja nie ma dofinansowania zewnetrznego, jej realizacja odbywa się dzięki partnerstwom Fundacji Anioły Edukacji z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz z biznesem, oraz zaangażowaniu  wolontariuszy Fundacji i studentów. Zależy nam na zapewnieniu  komfortowych warunków wszystkim uczestnikom, materiałów konferencyjnych, poczęstunku, odpowiedniej oprawy wizualnej. Potrzebujemy w związku z tym materiałów lub finansów na ich zakup. Chętnie przekażemy szczegółowe informacje o potrzebach.

Szczegóły partnerstw >>>>

Zespół Fundacji Anioły Edukacji

konferencja@aniolyedukacji.org.pl

tel. 501 620 113