KONTAKT

Zapytania o UDZIAŁ, PARTNERSTWO lub SPONSORING

Zespół ds. organizacyjnych ze strony Fundacji “Anioły Edukacji”

Regina May

regina@aniolyedukacji.org.pl,

tel.: 501 620 113

 

 

Anna Piątkiewicz

anna.p@aniolyedukacji.org.pl.

tel.: 602 628 660

 

Paulina Drozdowska

paulina@aniolyedukacji.org.pl,

tel. 886 444 963

 

Sandra Witczak

sandra@aniolyedukacji.org.pl,

tel. 884 270 966

 

Koordynatorka ds. organizacyjnych ze strony Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

dr Agnieszka Krugiełka

agnieszka.krugielka@put.poznan.pl

tel.: 508 817 087


Informacje organizacyjne dla uczestników

  1. Udział w konferencji “Podróż do przyszłości. Stacja kariera” jest bezpłatny.
  2. Na konferencje zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedstawicieli firm i instytucji z otoczenia rynku pracy, pracodawców oraz studentów i absolwentów.
  3. Na konferencję mogą zgłosić się max 3 osoby z organizacji – nie dotyczy organizatorów, partnerów i sponsorów.
  4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  5. Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i anulowania tych, które nie spełniają warunków uczestnictwa. Ma również prawo do kontaktowania się z uczestnikami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze zgłoszeniem, jeżeli takowe się pojawią.
  7. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.
  8. Zapewniamy uczestnikom nieodpłatny poczęstunek.